1. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI marianastanescu.com

Site-ul marianastanescu.com, conținutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia sunt puse la dispoziție de Mariana Stanescu și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza marianastanescu.com.

Prevederile menționate în continuare, respectiv în documentul Termeni și Condiții, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre Mariana Stanescu, cu sediul social în CRAIOVA, strada Toamnei 153, și orice persoana (denumita în continuare „Utilizator”) care utilizează marianastanescu.com.

Utilizarea  marianastanescu.com, respectiv înregistrarea ca “Utilizator” și accesarea unor servicii sau produse de pe marianastanescu.com, presupune capacitatea legală necesară pentru perfectarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-ului marianastanescu.com constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea marianastanescu.com.

Mariana Stanescu își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat pe com și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizată de către aceștia.

  1.  SERVICIILE DISPONIBILE

Prin marianastanescu.com, Mariana Stanescu oferă Utilizatorilor o interfața prin care aceștia pot accesa informații, servicii și produse.

III. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de la un alt Utilizator, se face contra cost, în condițiile agreate de către Utilizator

Cumpărarea Produselor și a Serviciilor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate.

Mariana Stanescu va lua toate măsurile necesare pentru livrarea corespunzătoare a Produselor și Serviciilor.

Utilizatorul este singurul răspunzător pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate pe marianastanescu.com și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului contract.

Mariana Stanescu, respectiv marianastanescu.com, nu răspunde pentru niciun efect pe care îl poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicită.

  1. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA Site-ului marianastanescu.com.

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri etc.) publicate pe marianastanescu.com, fără acordul prealabil scris al Marianei Stanescu.

În utilizarea marianastanescu.com sunteți de acord să nu: (i) utilizați marianastanescu.com pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale, detalii despre afaceri MLM sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de Produse sau Servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o alta identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la marianastanescu.com a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

  1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

marianastanescu.com solicită Utilizatorilor să se înscrie pe pagina dedicată și să își creeze un cont, daca acest lucru este disponibil, și să finalizeze procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare.

Înregistrarea Utilizatorului în vederea comandării de Produse sau Servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate sau când informațiile sunt insuficiente.

Mariana Stanescu și, respectiv marianastanescu.com, are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în cadrul site-ului și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile de acces și utilizare ale marianastanescu.com sau care, în opinia marianastanescu.com, sunt inacceptabile.

  1. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Înregistrarea unui Utilizator în vederea achiziționării sau oferirii unor Produse sau Servicii presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. marianastanescu.com va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Mariana Stanescu este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare la registrul general  și are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează.

Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a Marianei Stanescu, expediată pe adresa societății sau la adresa de email mariana@marianastanescu.com.

Prin achiziționarea Produselor sau a Serviciilor, Utilizatorul își exprimă în mod expres și fără rezerve acordul că datele sale cu caracter personal, furnizate către Mariana Stanescu să fie folosite pentru livrarea Produselor și/sau Serviciilor.

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Marianastanescu.com colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusivdaca este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un , fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și / sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și / sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează această setare, pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii.

Cu excepția cazului când utilizatorul și / sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când vă conectați la Site.

Acest Site poate găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Această publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legat de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politică de confidențialitate, care poate fi găsită pe propriile pagini web.

VII. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

marianastanescu.com poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați ca sunteți de acord ca Mariana Stanescu, respectiv marianastanescu.com nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

VIII. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Mariana Stanescu, respectiv marianastanescu.com, inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătura cu utilizarea marianastanescu.com.

Mariana Stanescu nu declară și nu oferă nici o garanție că marianastanescu.com va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici că funcționalitatea marianastanescu.com va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate, că serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora marianastanescu.com nu are nicio influență.

  1. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea marianastanescu.com, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Mariana Stanescu, marianastanescu.com, inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Marianei Stamescu, marianastanescu.com, inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator.

Mariana Stanescu deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la website, codul sursă, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Marianei Stanescu și nici validitatea acestora.

Utilizatorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Marianei Stanescu, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Mariana Stanescu. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către Mariana Stanescu drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Marianei Stanescu.

  1. NULITĂȚI

Dacă oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanța competenta ca invalidă, ilegala sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

  1. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, Romania.